Tegee Sol koncentrát

Tegeesol koncentrát

Obj. č. 83

Dezinfekčný prípravok.
Koncentrát 1 L.
riedenie 1 : 10

Ceny sú zobrazené pre našich partnerov